Steun Doede voor legale cannabis


Doede in de kas


Moedeloos van zoveel onbegrip.Vanaf januari dit jaar zijn er in Leeuwarden 38 wietkwekerijen geruimd. Het is dweilen met de kraan open.

De coördinator Jacob van der Schaaf van de interventie groep wordt hier niet moedeloos van, want ‘’met elke kwekerij die wij ontmantelen voorkomen we toch een woningbrand’’. Alsof ieder kwekerij in de brand vliegt.

Desalniettemin moeten brandgevaarlijke toestanden natuurlijk ten allen tijde voorkomen worden. Maar er zijn waarschijnlijke ook vele kwekerijen die verantwoord aangelegd zijn. Bovendien zijn er slimmere en goedkopere oplossingen te bedenken.

Dat Jaap hier niet moedeloos van wordt is op z’n minst merkwaardig te noemen want terwijl hij zich van zijn taak kwijt, wordt er in de coffeeshops illegale wiet van ongecontroleerde kwaliteit verkocht, waar de staat belasting op heft en waarvan de Hoge Raad heeft bepaald, ‘winst gemaakt in een coffeeshop is geen crimineel geld’. Waar de wiet vandaan komt is overigens een raadsel . Het komt blijkbaar nog steeds uit de lucht vallen. Begrijpt u het nog?

Met zo’n beleid lokt de staat in feite de teelt uit, waar ze aan verdient en die ze vervolgens gaat bestrijden. Ze is dus, ten koste van de belastingbetaler,u dus, de kweker en de cannabisconsument in gevecht met een door haar zelf gecreëerde vijand.

Ze heeft, zoals Magda Berndsen ( oud-politiekorpschef in Fryslân) stelde, ‘een monstrum gecreëerd.

Het verbod is natuurlijk het probleem. Oplossing is in feite heel simpel, hef het verbod op en alle excessen zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Het moet net als met bier, je mag zoveel brouwen als je wilt maar als je het wil verkopen dan moet je dat volgens de geijkte kanalen doen. Daar wil ik nog wel aan toevoegen, dat alle drugsproblematiek tezamen een marginaal verschijnsel is ten opzichte van de alcoholproblematiek en desondanks onevenredig veel aandacht krijgt. Waarom is dat?

De voordelen van legalisering zijn legio, kwalitatief goede biologische cannabis voor een redelijke prijs, geen brandgevaarlijke stroomsteel constructies meer, geen moord en doodslag meer, geen bestrijdingskosten meer en wel belasting opbrengsten.

50% van de politie en 75% van de 1300 rechercheurs kunnen zich dan weer met nuttige zaken gaan bezighouden.

Een oplossingsgerichte rationele benadering, in plaats van een op macht gebaseerde irrationele, zal het constant water naar de zee dragen, voorkomen.

Wat let ons!


Doede J. de Jong

Biologische wietkweker.
wwww.steundoede.nl